Bemutatkozás

Korai fejlesztő munkacsoport

Tagintézményünkben a 0-3 éves korú gyermekek ellátását a nemzeti köznevelésről szóló törvénnyel, a 15/2013. EMMI rendelettel és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat protokolljával összhangban végezzük.

A 3 évalatti megkésett vagy eltérő pszichomotoros fejlődésú gyermekek és családjaik megsegítése korai fejlesztés és nevelési tanácsadás keretein belül történhet.

Nevelési tanácsadás keretében állapotmegismerés, mozgásfejlesztés, gyógypedagógiai fejlesztés, pedagógiai és pszichológiai tanácsadás, szülő konzultáció valósulhat meg.

Korai fejlesztés és gondozás keretében hosszabb távú komplex fejlesztést és gondozást biztosítunk abban az esetben, ha a gyermek szakértői véleménye alapján rendszeres korai fejlesztésre jogosult.

Három évnél idősebb gyermek akkor részesülhet korai fejlesztésben, ha a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az óvodai nevelésbe nem kapcsolódhat be.

„online bejelentkezés” az oldal tetején lila gomb!

Korai fejlesztő munkacsoport könyvajánló szülőknek

„játék csecsemőkorban”

Pszichológus munkacsoport

Nevelési tanácsadás keretében pszichológiai foglalkozásokat tartunk a legkülönbözőbb lelki eredetű problémák esetén: kirívó viselkedési problémák, agresszió, hiperaktivitás, szorongás, kapcsolati, önértékelési zavarok, kényszeres tünetek, dadogás, gyászfeldolgozás, pszichoszomatikus tünetek (pl. vizelet és széklet visszatartási problémák, fejfájás). A tanulási nehézségek hátterében fellelhető pszichés feszültségek oldásával is foglalkozunk. Többféle terápiás módszert alkalmazunk, leggyakrabban egyéni formában: játékterápia, kognitív terápia, relaxációs módszerek, imaginációs, művészetterápiás módszerek. A szülőkkel rendszeres konzultációt tartunk, mert a probléma megoldása csak velük szoros együttműködésben történhet.

Szervezünk csoportterápiákat: önismereti csoport, szorongásoldó csoport, művészetterápiás, szociális készségfejlesztő pszichodráma csoport – korosztályok szerinti csoportokban.

Rendszer szemléletű családterápiákat is tartunk, melyben az egész család együtt vesz részt.

Szakembereink szakképzésen, módszer specifikus képzéseken folyamatosan bővítik ismereteiket.

Fejlesztő-, gyógypedagógiai munkacsoport

Szakembereink tagintézményünkben, és a kerületi óvodák egy részében ellátják a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő és tanköteles korú gyermekeket.  Fejlesztésük a kialakulóban lévő részképesség-területek figyelembevételével történik.

Folyamatos kapcsolattartással segítjük az óvodapedagógusokat és az érintett szülőket a gyermekeik hatékonyabb fejlődésének érdekében.

Online bejelentkezést követően mozgásállapot felmérésre, mozgásfejlesztésre, valamint egyéni és csoportos terápiákra van lehetőség a kerületben lakó, illetve kerületi nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekeknek.

Járási szakértői alap-, és felülvizsgálatoknál teljes körű pszichológiai, pedagógiai- és gyógypedagógiai vizsgálatokat végzünk – intelligencia vizsgálat, érzelmi-pszichés állapot felmérése, részképességek vizsgálata -, melyek alapján a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézség megállapítására vagy kizárására kerül sor.

Logopédiai munkacsoport

Munkatársaink biztosítják az ambuláns logopédiai ellátást a kerületi óvodákban és a tagintézményben, valamint logopédiai vizsgálatokkal segítik a szakértői tevékenységet. Kiemelt feladatunk minden tanév elején a három- és ötéves korú óvodás korosztály kötelező logopédiai szűrővizsgálata, melyek során megtörténik a gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének felmérése. A vizsgálati eredmények határozzák meg a további kiegészítő vizsgálatokat, továbbá a terápiás ellátás megszervezését. Az eredményes terápiás munka érdekében fontosnak tartjuk a szülőkkel és az óvodapedagógusokkal való folyamatos kapcsolattartást. A munkacsoporton belüli esetmegbeszélések és a továbbképzéseken elsajátított ismeretek megosztása hozzájárul a munkacsoportunk ismeret- és tudásbővítéséhez. Kerületi rendezvényeinken igyekszünk hozzájárulni a logopédia népszerűsítéséhez.

Gyógytestnevelő munkacsoport

A gyógytestnevelés speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatás. Az ellátás iskolaorvosi, szakorvosi vizsgálat alapján történik, többnyire az adott tanuló saját iskolájában, a tanév rendjéhez alkalmazkodva.

A gyógytestnevelés célja és feladata: a testi és lelki egészség megőrzése, az egészségügyi elváltozások korrigálása, a deformitások prevenciója, a testi képességek fejlesztése, a mozgásigény kialakítása és a mozgásműveltség fejlesztése. Rehabilitációs cél a kialakult elváltozások javítására törekvés, a minél teljesebb egészségi állapot visszaállítása a testnevelés, a sport és a gyógytestnevelés eszközeivel.

Iskolai fejlesztő munkacsoport

Az iskolai fejlesztőpedagógusok a tanítókkal, tanárokkal konzultálva szűrővizsgálatok alapján fejlesztik azokat a tanulókat, akik valamilyen részképesség-gyengeség miatt nehezen teljesítik az iskolai követelményeket. Tanácsokkal látják el a szülőket, kollégákat. Szükség esetén kezdeményezik a tanulók szakszolgálatba irányítását.