Bemutatkozás

Korai fejlesztő munkacsoport

Járási szintű szakértői vizsgálatokat végzünk a protokoll szerint.

Korai fejlesztés szakfeladat keretein belül szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek rendszeres, komplex korai gyógypedagógiai fejlesztését látjuk el.

Nevelési tanácsadás keretében 0-3 év közötti gyermekek mozgásvizsgálatát, gyógypedagógiai vizsgálatát végezzük, szükség esetén tanácsadást nyújtunk, fejlesztést biztosítunk.

Pszichológus munkacsoport

Nevelési tanácsadás keretében pszichológiai foglalkozásokat tartunk a legkülönbözőbb lelki eredetű problémák esetén: kirívó viselkedési problémák, agresszió, hiperaktivitás, szorongás, kapcsolati, önértékelési zavarok, kényszeres tünetek, dadogás, gyászfeldolgozás, pszichoszomatikus tünetek (pl. vizelet és széklet visszatartási problémák, fejfájás). A tanulási nehézségek hátterében fellelhető pszichés feszültségek oldásával is foglalkozunk. Többféle terápiás módszert alkalmazunk, leggyakrabban egyéni formában: játékterápia, kognitív terápia, relaxációs módszerek, imaginációs, művészetterápiás módszerek. A szülőkkel rendszeres konzultációt tartunk, mert a probléma megoldása csak velük szoros együttműködésben történhet.

Szervezünk csoportterápiákat: önismereti csoport, szorongásoldó csoport, művészetterápiás, szociális készségfejlesztő pszichodráma csoport – korosztályok szerinti csoportokban.

Rendszer szemléletű családterápiákat is tartunk, melyben az egész család együtt vesz részt.

Szakembereink szakképzésen, módszer specifikus képzéseken folyamatosan bővítik ismereteiket.

Fejlesztő-, gyógypedagógiai munkacsoport

Szakembereink tagintézményünkben, és a kerületi óvodák egy részében ellátják a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő és tanköteles korú gyermekeket.  Fejlesztésük a kialakulóban lévő részképesség-területek figyelembevételével történik.

Folyamatos kapcsolattartással segítjük az óvodapedagógusokat és az érintett szülőket a gyermekeik hatékonyabb fejlődésének érdekében.

Online bejelentkezést követően mozgásállapot felmérésre, mozgásfejlesztésre, valamint egyéni és csoportos terápiákra van lehetőség a kerületben lakó, illetve kerületi nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekeknek.

Járási szakértői alap-, és felülvizsgálatoknál teljes körű pszichológiai, pedagógiai- és gyógypedagógiai vizsgálatokat végzünk – intelligencia vizsgálat, érzelmi-pszichés állapot felmérése, részképességek vizsgálata -, melyek alapján a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézség megállapítására vagy kizárására kerül sor.

Logopédiai munkacsoport

Munkatársaink biztosítják az ambuláns logopédiai ellátást a kerületi óvodákban és a tagintézményben, valamint logopédiai vizsgálatokkal segítik a szakértői tevékenységet. Kiemelt feladatunk minden tanév elején a három- és ötéves korú óvodás korosztály kötelező logopédiai szűrővizsgálata, melyek során megtörténik a gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének felmérése. A vizsgálati eredmények határozzák meg a további kiegészítő vizsgálatokat, továbbá a terápiás ellátás megszervezését. Az eredményes terápiás munka érdekében fontosnak tartjuk a szülőkkel és az óvodapedagógusokkal való folyamatos kapcsolattartást. A munkacsoporton belüli esetmegbeszélések és a továbbképzéseken elsajátított ismeretek megosztása hozzájárul a munkacsoportunk ismeret- és tudásbővítéséhez. Kerületi rendezvényeinken igyekszünk hozzájárulni a logopédia népszerűsítéséhez.

Gyógytestnevelő munkacsoport

A gyógytestnevelés speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatás. Az ellátás iskolaorvosi, szakorvosi vizsgálat alapján történik, többnyire az adott tanuló saját iskolájában, a tanév rendjéhez alkalmazkodva.

A gyógytestnevelés célja és feladata: a testi és lelki egészség megőrzése, az egészségügyi elváltozások korrigálása, a deformitások prevenciója, a testi képességek fejlesztése, a mozgásigény kialakítása és a mozgásműveltség fejlesztése. Rehabilitációs cél a kialakult elváltozások javítására törekvés, a minél teljesebb egészségi állapot visszaállítása a testnevelés, a sport és a gyógytestnevelés eszközeivel.

Iskolai fejlesztő munkacsoport

Az iskolai fejlesztőpedagógusok a tanítókkal, tanárokkal konzultálva szűrővizsgálatok alapján fejlesztik azokat a tanulókat, akik valamilyen részképesség-gyengeség miatt nehezen teljesítik az iskolai követelményeket. Tanácsokkal látják el a szülőket, kollégákat. Szükség esetén kezdeményezik a tanulók szakszolgálatba irányítását.